โต๊ะระดับหินแกรนิต (Granite Surface plate)

จำหน่าย โต๊ะระดับหินแกรนิต (Granite Surface plate )

พร้อมและขาตั้ง (Stand) มีให้เลือกทุก Size ทุก Grade  

พร้อมบริการติดตั้ง และ สอบเทียบ

ตามความต้องการ ของลูกค้า สินค้าคุณภาพ เกรด A 

มีความแม่นยำ เที่ยงตรงสูง

Specification
Length × Width × Thickness (mm)
Weight (kgs) Precision Grade (μm)
000 00 0 1
300 × 200 × 50 17 1.5 3 6 12
300 × 300 × 50 19 1.5 3 6 12
400 × 300 × 70 25 1.5 3 6 12
400 × 400 × 70 48 2 3.5 6.5 13
630 × 400 × 100 76 2 3.5 7 14
630 × 630 × 100 155 2 4 8 16
800 × 500 × 130 156 2 4 8 16
1000 × 630 × 130 284 2.5 4.5 9 18
1000 × 750 × 150 338 2.5 5 9 18
1000 × 1000 × 150 450 2.5 5 10 20
1600 × 1000 × 200 963 3 6 12 24
2000 × 1000 × 200 1200 3.5 6.5 13 26
1600 × 1600 × 300 2312 3.5 6.5 13 26
2000 × 1600 × 300 2890 3.5 7 14 28
2500 × 1600 × 300 3612 4 8 16 32
3000 × 2000 × 500 9030 4.5 9 18 36
4000 × 2000 × 500 12040 5.5 11 22 44
6000 × 2000 × 700 25284 7.5 15 30 60

 In fact,we can manufacture any size of plate you want.

Visitors: 1,036,328