แบบ ANALOG (แบบเข็ม) MODEL : SHORE A , C , D , O

Visitors: 1,034,357